WestNews.com.ua

Польські фрази, які допоможуть легко порозумітися iз роботодавцем

05.05.2020, 17:00  |  Автор:   Хромей Зоряна

Тільки й чуємокарантин та  карантин“. Але карантин теж не вічний. Невдовзі Covid-19 розтане, знову відкриються кордони і багато українців, як і раніше, подадуться на заробітки до Польщі. Шкода  про це говорити, але такі реалії часу. WestNews придумав для своїх читачів корисне заняття, яке стане у пригоді тим, хто планує влаштуватися на роботу у Польщі.

Пропонуємо Вам корисні фрази, які не тільки допоможуть легко порозумітися із роботодавцем, а й завоюють його прихильність до Вас. Адже, полякові теж приємно, коли спілкуються його мовою чисто, акуратно, без жахливих перекручень, що страшно “ріжуть вуха”.

Zapoznanie się (знайомство)

Всім така відома фраза, як “dzień dobry” (укр. “добрий день”), у вимові справляє дуже багато труднощів. Тож запам’ятовуємо: не “дзінь добрий”, навіть не “дзень добрий”, а “джєнь добри!” – перша фраза до успіху. Все дуже просто!

Далі – представтесь: Nazywam się Andrzej Petrenko (*”називам шє Анджей Петренко” – укр. “Мене звати Андрій Петренко”).

Увага! Коли кажемо своє ім’я і прізвище, або ж тільки прізвище то вживаємо виключно таку конструкцію: Nazywam się Andrzej Petrenko, Nazywam się Petrenko.

Якщо Ви хочете сказати лише своє ім’я, то вживаємо тільки таку конструкцію: “Mam na imię Andrzej” (*”мам на ім’є Анджей” – укр. “мене звати Андрій“). Якщо Вас звати Андрій, Ви можете сказати польською Andrzej, а можете і не перекладати, це за Вашим бажанням, тому що, зрозуміло, що не на кожне українське ім’я є польський відповідник. Для прикладу, Юрій польською звучатиме Jerzy (*Єжи), Павло – Paweł (*Павев), Катя – Kasia (*Кашя), Галина – Helena (*Хелена). А от аналогу до імені Сніжана немає у польській мові, тому звучатиме так само “Sniżana”.

Важливо розуміти, як Ви представитесь вперше, так до Вас і будуть звертатися. Тому вимовляйте своє ім’я та прізвище чітко i виразно.

*Увага! Українська транслітерація польських слів максимально (наскільки це можливо) наближена до оригіналу. Однак для хорошого польського акценту радимо навчитися читати мовою оригіналу.

Zatrudnienie (влаштування на роботу)

Наступне, що Вам потрібно зробити, це пояснити роботодавцю ким саме Ви хочете працювати.

Тут пригодиться наступна фраза: «Z ogromnym zainteresoweniem przeczytałem (-am) ogłoszenie Państwa o pracy na stanowisku… . Chcę pracować u Pana/Pani jako…» (*«з оґромним заінтересованєм пшечитавем (-ам) оґвошенє паньства о праци на становіску… . хце працовачь у пана/пані яко…», – укр. «Мене дуже зацікавило оголошення про прийом на роботу… Я хочу працювати»):

 • kierowca (водій)/tarsówkarz (таксист);
 • inżynier (інженер);
 • budowniczy (будіведьник)/robotnik budowlany (будівельний робітник)/ monter konstrukcji budowlanych (монтажник будівельних конструкцій);
 • mularz (муляр);
 • spawacz (зварювальник);
 • tynkarz (штукатур);
 • betoniarzzbrojarz (бетоняр-арматурник);
 • monter rusztowań budowlanych (монтажник будівельного риштування);
 • monter izolacji budowlanych (монтажник з утеплення будівель);
 • malarz budowlany (будівельний маляр);
 • kominiarz (каменяр);
 • lakiernik (лакерник, лакувальник);
 • stolarz meblowy (меблевий столяр);
 • ślusarz (слюсар);
 • elektryk (електрик);
 • kowal (коваль);
 • hydraulik (сантехнік);
 • pracownik budowy dróg (працівник дорожнього будівництва);
 • kelner(-ka) (офіціант(-ка);
 • pokojówka (покоївка);
 • sprzątaczka (прибиральниця);
 • piekarz (пекар);
 • ogrodnik (садівник);
 • leśniczy (лісник);
 • rybak (рибалка);
 • robotnik przemysłowy (промисловий працівник);
 • zbieracz owoców, warzyw, ziół i innych roślin (збирач фруктів, овочів, трав та інших рослин);
 • sprzedawca/sprzedawczyni (продавець, продавчиня).

Відмінок іменника (йдеться про професію) у конструкції “pracować jako” буде називним, натомість у конструкції “na stanowisku” – родовий: кєровци, оґродніка, спшонтачкі і тд.

Umiejętności (вміння)

Розкажіть про свої вміння, що Ви вмієте робити найкраще.

«Znam się nabudowaniu, leśnictwie, montowaniu rusztowań, …» (*«знам шє на…будованю, лешьніцтвє, монтованю руштовань» – укр. «Я знаюся на будівництві, лісництві, монтуванню риштовань, …»).

«W poprzedniej pracy jednym z moich większych osiągnięć było zwiększenie liczby klientów/produkcji» (*В попшеднєй праци єдним з моіх вєнькших ошьонґнєнть биво звєнькшенє лічби клієнтув/продукц’ї» – укр. «На моїй попередній роботі одним з моїх головних досягнень було збільшення кількості клієнтів, виробництва»).

«Mam prawo jazdy» (*«мам право язди», – укр. «Я маю водійські права»).

«Szybko sprzątam» (*«шибко спшонтам» – укр. «Я швидко прибираю»).

«Szybko szyję» (*«шибко шиє» – укр. «Я швидко шию»).

«Szybko myję naczynie, podłogę, okna, …» (*«шибко миє начинє, подвоґе, окна» – укр. «Я швидко мию посуд, підлогу, вікна, …»).

«Szybko zbieram owoce i warzywa (malinę, truskawki, borówkę, jabłka, gruszki, pomidory, …», (*«шибко збєрам овоце і важива (маліне, трускавкі, борувке, ябвка, ґрушкі, помідори» – укр. «Я швидко збираю фрукти та овочі (малину, полуницю, лохину, яблука, грушки, помідори, …»).

Warunki pracy (умови праці)

«Słońce mi nie przeszkadza w pracy, mogę intensywnie pracować, długo przebywając na słońcu» (*«своньце мі нє пшешкадза в праци, моґе інтенсивнє працовачь, двуґо пшебивайонц на своньцу» – укр. «Сонце не заважає мені на роботі, я можу інтенсивно працювати, довго перебуваючи на сонці»).

 «Ale jeżeli chodzi o upał, to prosiłbym (-łabym) o odpoczynek w tym czasie») (*«але єжелі ходжі о упав то прошівбим (-вабим) о одпочинек в тим чашє» – укр. «Але якщо мова йде про спекотну погоду, я б просив (-ла) про відпочинок в цей час»).

«Jaki sprzęt do pracy Pan/Pani może mi zapewnić(*«які спшент до праци пан/пані може мі запевнічь?» – укр. «Яке робоче обладнання ви можете мені надати?»).

«Potrzebuję rękawic, ścireczеk, płynu do mycia okien/podłogi/stołów; kapeluszа, kombinezonu roboczego, kosza do zbierania, maski medycznej, środków antyseptycznych» (*«потшебує ренкавічек, шьчіречек, пвину до мичя окєн/подвоґі/стовув; капелюшa, комбінезону робочеґо, кошa до збєраня, маскі медичней, шьродкув антисептичних» – укр. «Мені потрібні рукавички, ганчірки, засiб для миття вікон/підлоги/столів; капелюх, робочий костюм, кошик для збору, медична маска, антисептики»).

«Nie mam problemów ze zdrowiem» (*«нє мам проблемув зе здровєм» – укр. «У мене немає проблем зі здоров’ям»).

Сechy charakteru (риси характеру)

«Jestem odpowiedzialny (-na(*«єстем одповєджяльни (-нa) – укр. «Я відповідальний (-на)»).

«Łatwo radzę sobie ze stresem» (*«ватво радзе собє зе стресем» – укр. «Я легко переживаю стрес»).

«Daję sobie radę w każdej sytuacji» (*«дає собє раде в каждей ситуац’ї» – укр. «Я даю собі раду  у будь-якому випадку»).

«Jestem wytrwały (-ła(*«єстем витрвави (-вa)» – укр. «Я наполегливий (-вa)»).

Każda praca się opłaca (кожна робота оплачується)

Звичайно, чи не найважливішим при влаштуванні на роботу є домовленість про оплату. Говоріть чітко та впевнено, заздалегідь дізнавшись у своїх знайомих (а такі точно є у кожного), як погодинно оплачується виконання Вашої роботи. Можете на 1-2 злотих підняти ціну. Погодиться роботодавець чи ні, та ні в якому разі не просіть менше. Цінуйте свою працю!

«Czy mógłby Pan/(mogłaby) Pani mi zaoferować 14 złotych na godzinę?» (*«чи муґвби пан/(моґваби) пані мі заоферовачь чтернашьчє звотих на ґоджіне» – укр. «Чи не могли б Ви мені платити 14 злотих за годину?»).

«Uważam, że byłoby to sprawiedliwe wynagrodzenie mojej pracy» (*«уважам, же бивоби то справєдліве винаґродзенє моєй праци» – укр. «Я вважаю, що це була б справедлива плата за мою працю»).

«Czy byłaby możliwość cotygodniowej wypłaty» (*«чи биваби можлівошьчь цотиґодньовей випвати?» – укр. «Чи є можливість щотижневої оплати?»).

«Chciałbym (łаbym) otrzymywać wypłatę pierwszego dnia każdego miesiąca» (*«хчявбим (-вабим) отшимивачь випвате пєрвшеґо дня каждеґо мєшьонца» – укр. «Я хотіла б отримувати зарплату першого дня кожного місяця»).

«Czy byłaby możliwość otrzymania wypłaty pierwszego dnia każdego miesiąca» » (*«чи биваби можлівошьчь отшиманя випвати пєрвшеґо дня каждеґо мєшьонца» – укр. «Чи є можливість отримання зарплати першого дня кожного місяця?»).

«Czy mógłbym (mogłabym) otrzymać zaliczkę?» (*«чи муґвбим (моґвабим) отшимачь залічке» – укр. «Чи не могли б Ви дати мені аванс?»).

Ці фрази, звичайно, не на всі випадки життя, але порозумітися із роботодавцем допоможуть. Також при влаштуванні на роботу обов’язково уважно прочитайте трудовий договір (Umowę o pracę), а для цього, звісно, потрібно вміти читати польською. Бо нерідко буває так, коли українці, пропрацювавши місяцьдва, лишаються з нічим. Ось проста, але важлива причина почати вивчати польську.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Польща з четвертого травня частково поновила видачу робочих віз

Підписуйтесь на наш канал у Telegram та наші сторінки у Facebook, Instagram і Twitter. Щоб першими дізнаватися про головне, що відбувається в Івано-Франківську, області, Україні та світі.

При використанні будь-яких матеріалів інтернет видання гіперпосилання на конкретну новину чи матеріалів не нижче другого абзацу. Передрук матеріалів без погодження редакції забороняється.
&nbsp

Редакція WestNews

Україна, Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців 56
Прес-релізи: westnews.ua@gmail.com
Email редакції: editor.westnews@gmail.com

Підпишись

Розробка та дизайн:


X